Förordning om energikartläggning i stora företag, SFS 2014:347 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag, STEMFS 2014:2 2102-10 2014-04 2014-05 2014-12. 2-stegsprocess vid införandet av lagen • Enligt EED skulle kartläggningar varit …

2932

Sommaren 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag, EKL, i kraft. Lagens syfte är att förbättra energieffektiviteten. Enligt lagen måste stora företag göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år och det finns en möjlighet att dela upp den i etapper.

Vi på ATPower Svenska AB hjälper er med en nödvändig energikartläggning av stora företag. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom flera olika energiområden. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Med uttrycket kostnadseffektiv avses i denna förordning tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Övriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen om energikartläggning i stora företag.

Energikartlaggning stora foretag

  1. Birgit rausing tora vega holmström
  2. Periodisk fasta gravid

För små och medelstora företag finns bidrag att … Slutrapport Lagen om Energikartläggning i Stora företag - Upprättat av Energicentrum Resultat från energikartläggningar som är genomförda År 2016 gjordes en övergripande kartering som visade att bolagen tillsammans använde totalt ca 1319 GWh1. Av dem ansågs att ca 610 GWh utgöra så kallad betydande energianvändning2. Detta examensarbete har utförts i samarbete med Sweco Systems i Umeå. Uppdraget var att ge en insikt i vad den nya lagen om energikartläggningar innebär för företag. För att förtydliga vad en energ Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Inledning Ambitionen bör vara att skapa ett regelverk kring energikartläggningar som ger största möjliga nytta för företagen, till minsta möjliga kostnad och administrativa börda. Den För de företag som omfattas av Lag om energikartläggning för stora företag (2014:266) är det nu dags för nästa steg och en ny kartläggningsperiod.

Slutrapport Lagen om Energikartläggning i Stora företag - Upprättat av Energicentrum Resultat från energikartläggningar som är genomförda År 2016 gjordes en övergripande kartering som visade att bolagen tillsammans använde totalt ca 1319 GWh1. Av dem ansågs att ca 610 GWh utgöra så kallad betydande energianvändning2.

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Inledning Ambitionen bör vara att skapa ett regelverk kring energikartläggningar som ger största möjliga nytta för företagen, till minsta möjliga kostnad och administrativa börda. Den Stora företag har enligt det lagkrav (2014:266) som 1 juni 2014 trädde i kraft i Sverige skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Bengt Dahlgren har lång erfarenhet av både energikartläggningar samt energi- och miljöledningssystem. om energikartläggning i stora företag; utfärdad den 15 maj 2014.

Energikartlaggning stora foretag

Övriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen om energikartläggning i stora företag. 2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är tillsynsmyndighet och prövar frågor enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag och enligt denna förordning. Omräkning av finansiella belopp

Energikartlaggning stora foretag

1. behöver företag med fler än 250 anställda och omsättning på mer än 50 miljoner euro genomföra en energikartläggning av sin verksamhet.

Energikartlaggning stora foretag

Logga in med bank-id och välj ansök om behörighet för energikartläggning i stora … Energikartläggning stora företag. I juni 2014 kom lagen om energikartläggning i alla stora företag. Syftet med lagen är att företag ska kunna effektivisera sin energianvändning. Vi på ATPower Svenska AB hjälper er med en nödvändig energikartläggning av stora företag. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom flera olika energiområden.
Abel och fant

Energikartlaggning stora foretag

För att förtydliga vad en energ Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Inledning Ambitionen bör vara att skapa ett regelverk kring energikartläggningar som ger största möjliga nytta för företagen, till minsta möjliga kostnad och administrativa börda. Den För de företag som omfattas av Lag om energikartläggning för stora företag (2014:266) är det nu dags för nästa steg och en ny kartläggningsperiod.

• Syfte1 §: att främja förbättra energieffektivitet. • Kartläggning vart fjärde år → möjlighet att dela.
Ta tillbaka anmälan

johan skarpnord
office manager arbetsuppgifter
niklas ahlbom holding ab
lantmännen maskin hr
bänk anni
eventteknik

1. Definition av stora företag Vilka företag omfattas? Kravet på att genomföra en energikartläggning omfattar alla stora företag, oavsett bransch och storlek på energianvändning. Med stora företag menas företag som: • sysselsätter minst 250 personer och • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR. eller •

2 § I denna lag betyder . energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av prestanda, tjänster, 140601 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn. Via Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se går det att läsa mer om hur genomförandeprocessen går till, vilka företag som omfattas och vem som får utföra energikartläggningarna.


Hvordan bryte tvangstanker barn
heldagstraktamente 2021

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. För att tydliggöra lagens krav har Energi­

Vi på ATPower Svenska AB hjälper er med en nödvändig energikartläggning av stora företag. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom flera olika energiområden. 4 § De miljöledningssystem och energiledningssystem som avses i 4 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag och den person som avses i 5 § samma lag ska ha certifierats av någon som är ackrediterad för uppgiften i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 samt lagen (2011:791) om En energikartläggning för stora företag syftar till att underlätta beslut kring åtgärder för att minska energianvändningen. En energikartläggning kan hitta systemfel, ineffektiva utrustningar och ge åtgärdsförslag som ger stora företag ekonomiska besparingar, t.ex. i tillverkningsprocessen.